Skip to content

Reflections – mirroring structures and complexities in pluriversal art-based dialogues with youth 30.11.-16.12. 2021

Galleria Hämärä ja F-talon Agora

Reflections – mirroring structures and complexities in pluriversal art-based dialogues with the youth -yhteisnäyttely liittyy vuosina 2020–2021 toteutettuun kansainväliseen SEEYouth -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Näyttely esittelee kohtaamisia ja Atlantin ylittävää yhteistyötä nuorten kanssa valokuvien, installaatioiden ja videoiden muodossa. Näyttelyssä nähdään teoksia Suomesta ja Brasiliasta. Näyttelyssä on esillä teoskokonaisuuksia, jotka käsittelevät hankkeen kantavaa teemaa – peilaamista eri näkökulmista. Peilaaminen on sosiaalista, ympäristöön liittyvää, kulttuurista ja visuaalista, ja se on enemmän kuin toisilta oppimista. Yhteisessä prosessissa tuotetaan jotain uutta ja kuljetaan kohti ylirajaista moniäänisyyttä, jossa tuodaan näkyväksi piilevää ja marginalisoitua.

Teokset tuovat näkyväksi yhteistyötä mukana olleiden nuorten sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä kuvaten muun muassa työskentelyä taideperustaisten menetelmien parissa vuosina 2020-2021 järjestetyissä työpajoissa Suomessa. Näyttelyssä on esillä nuorten rakentama installaatio, joka koostuu työpajoissa syntyneistä materiaaleista. Esillä on myös Mikko Ylisuvannon, Katri Konttisen ja Mosi Heratin ottamia valokuvia vuosilta 2020–2021. Valokuvaaja Mosi Heratin dokumentaarinen videoteos, SEEYouth: Nuorten osallisuutta vahvistamassa taiteen ja sosiaalityön keinoin, kuvaa työpajatyöskentelyä Etelä-Suomessa toukokuussa 2021. Satu Miettisen valokuvasarjassa Minun heijastus, toisen heijastus pohditaan itsen ja toisen näkemistä sekä kuvaamista. Miten näemme nuoret ja miten nuoret näkevät meidät? Mitä haluamme toisten näkevän? Muotokuvissa esiintyvät mukana olleet nuoret ja työpajojen ohjaajat sekä tutkijat. Mari Riikosen valokuvateoksessa maailmanpuu kannattelee verkkoa, joka yhdistää meitä. Puu on elollisen luonnon ja koko maailman vertauskuva ja rakenne. Nykypäivänä suuri osa kohtaamisista tapahtuu verkon – ykkösten ja nollien – välityksellä. Elävä ja hengittävä kohtaa elottoman ja neutraalin samalla sekä mahdollistaen että poissulkien.

Katri Konttisen Pullopostia-teos kuvaa kaksivuotista yhteistyötä nuorten kanssa. Pulloposti on ollut yksi hankkeen teemoista ja se on kulkenut kahden vuoden aikana virtuaalisesti Atlantin yli. Näyttely jatkuu galleriatilasta F-talon Agora-aulaan, josta avautuu ylempiin kerroksiin rakennettu värikäs ja kineettinen tekstiili-installaatio Flag – a shared horizon. Installaatio peilaa ensimmäisen vuoden taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden yhteisesti jaettua horisonttia ja visualisoi SEEYouth ja AMASS -hanketyöpajaan osallistuneiden nuorten ääniä, tunteita, tuntemuksia sekä kertomuksia koronapandemian jälkimainingeissa.

Yhteisesti jaetut kertomukset tuottivat värien, muotojen, valon ja liikkeen avulla erilaisia lähestymistapoja koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Installaatio liputtaa nuorten tunteille, ajatuksille ja kertomuksille, vaikka kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaisesti. Aulatilaan ripustettu kirkkaankeltainen Art in progress -banderolli muistuttaa taiteen, tutkimuksen ja työpajan prosessimaisesta luonteesta.

Lisätietoja:
Katri Konttinen, katri.konttinen(at)ulapland.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: