Skip to content

Inversion exhibition

An invitation and a sneak preview of the up-coming INVERSION exhibitionAvailable online 31.3. – 30.6.2021

Kutsu ja kurkistus INVERSION-näyttelyyn

Näyttely on avoinna 31.3. – 30.6.2021 verkko-osoitteessa: https://artsphere.carrd.co

Performance as Placemaking

Inversion is an online virtual exhibition of 360° panoramic art that was created for the virtual space as digital collages, exploring the possibilities of integrating sound and moving image to the immersive experience.

INVERSION on virtuaalinen 360°-näyttely, jonka panoraamat luotiin digitaalisena kollaasina tilaa varten. Näyttelyssä tutkitaan mahdollisuuksia integroida ääni ja liikkuva kuva immersiiviseen kokemukseen.

Each artist deployed the virtual space as a foundation for the creative process, the result is a combination of different approaches such as creating a space that brings you inside the work of art, and ‘out of this world’ – realities.

Kaikki taiteilijat käyttivät virtuaalista tilaa luovan prosessin perustana. Tuloksena on yhdistelmä erilaisia lähestymistapoja. Tila, joka vie sinut taideteoksen sisälle, ja tila, joka vie sinut ”pois tästä maailmasta”.

The virtual space also served as a contributor and platform to the works of art. These were created previously but now accommodated from the perspective of the virtual space.

Virtuaalinen tila on voinut myös toimia aiemmin luotujen taideteoksien alustana. Teokset on muokattu uuden näkökulman mukaisiksi.

The themes of the exhibition touch the subjects of existential questions – from humanity to the soul, the environment and ecological issues, along with the concept of time and space. The exhibition provides a perspective of immersive art in a digital environment where everything is possible.

Näyttelyn teemat koskettavat eksistentiaalisia kysymyksiä ihmisyydestä sieluun, ympäristöä ja ekologisia kysymyksiä sekä ajan ja tilan käsitteitä. Näyttely tarjoaa näkökulman immersiiviseen taiteeseen digitaalisessa ympäristössä, jossa kaikki on mahdollista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: